enp advokater har rødder 100 år tilbage,
men vi er fortsat et moderne kontor.

VÆRDIGRUNDLAG OG HISTORIE
enp advokater dækker de fleste juridiske områder, og vores advokater yder en helstøbt rådgivning både til erhvervslivet og til en stor kreds af private kunder. I alt er vi 19 personer beskæftiget i firmaet, heraf 7 advokater og 12 sekretærer/sagsbehandlere.
Firmaet ejes af advokaterne Bjarne Skov, Peter Skrøder Jakobsen, Thomas Fogt, Marianne WittenkampMikael Erntoft Krüger, Christian Laubjerg og Morten Bøgenskjold.

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING
Det er vores målsætning at være lokalområdets foretrukne juridiske rådgivere. Derfor er det helt afgørende for os, at vores ydelser er af høj kvalitet, kommer til rette tid og lever op til klienternes forventninger.

Selvom enp advokater favner bredt, er der fagområder, vi har valgt fra, således at vi kan specialisere os inden for andre. Vores specialer er rådgivning af private og erhvervsrådgivning.

Vi har altid mindst to advokater med samme speciale. Det giver mulighed for intern sparring og vidensdeling og er med til at sikre kvaliteten i vores arbejde. Alle vores advokater deltager løbende i efteruddannelse, men det er den erfaring, vi opnår ved at arbejde med sager inden for vores specialer, der gør, at vi kan levere en rådgivning, der skaber værdi for vore klienter, lokalsamfundet og firmaet.
Vi er som advokater underlagt de advokatetiske regler og vi er 100% uafhængige og uvildige ift. private og offentlige interesser.

HISTORIE
enp advokater er produktet af en fusion pr. 1. juli 2016 mellem advokat firmaet Susanne Ravn, Roar Advokater I/S og advokat firmaet Edvard Nielsen & Partnere I/S. De sidstnævnte firmaer går tilbage til henholdsvis 1902 og 1954 og har været drevet af nogen af Roskildes store og anerkendte advokater. Også Advokat firmaet Susanne Ravn var funderet i Roskilde. Så når vi siger, at firmaet er lokalt forankret, er det faktisk rigtigt, og vi vil gerne stå ved, at vi er et firma med gamle rødder i nye tider. Pr. 1. juli 2017 har advokat Susanne Ravn valgt at fortsætte for sig selv. D. 1. april 2018 er Christian Laubjerg indtrådt som partner. Christian Laubjerg har hidtil været selvstændig i Slagelse. D. 1. juli 2018 er tidligere partner Jørgen Lindélius gået på pension. D. 1. marts 2020 er advokat Morten Bøgenskjold indtrådt som partner. Morten Bøgenskjold kommer fra Neugarden Advokater.