Du skal huske fakta når du markedsfører

Hvis du i din markedsføring henviser til det antal af kunder virksomheden har, så skal du selvfølgelig kunne dokumentere det.

Hvis du i din markedsføring henviser til det antal af kunder virksomheden har, så skal du selvfølgelig kunne dokumentere det.

Det har Sø- og Handelsretten i dag truffet afgørelse om i en sag, hvor en virksomhed i sin markedsføring havde anført, at den havde 50 kunder. Kunderne udgjorde en væsentlig del af det samlede antal kunder i segmentet.

Det kunne virksomheden dog ikke dokumentere, og derfor er virksomheden blevet pålagt at berigtige fejlen ved at publicere en nyhed på deres hjemmeside samt sende en berigtigelse til de berørte kunder. Derudover blev virksomheden pålagt at betale en bøde på DKK 10.000.

Advokat Morten Bøgenskjold førte sagen på vegne af sagsøgeren, der havde anlagt sagen mod en konkurrent.

”Dommen viser, at man ikke bare kan publicere markedsføring – også selv om det er forklædt som en nyhed – hvor fakta ikke stemmer, når de oplysninger man afgiver, kan påvirke kunders valg af produkt” siger Morten Bøgenskjold. Afgørelsen fastslår bl.a. gældende retspraksis om et strengt dokumentationskrav.

Læs hele afgørelsen fra Sø- og Handelsretten her:
https://lnkd.in/efHgxec