Generationsskifte

Når yngre generationer er fremtiden

Som virksomhedsejer skal du i god tid gøre dig klart, hvem der skal tage over og føre virksomheden videre. Det kræver omhyggelig planlægning, hvis både du og den nye ejer skal sikres bedst muligt.

Mange familieejede virksomheder har et ønske om, at næste generation i familien tager over og viderefører virksomheden, når den tid kommer – uanset om skiftet sker i forbindelse med ældre generations død eller i levende live. Nøglen til et vellykket generationsskifte er rettidig planlægning og omhyggelig forberedelse. Den bedste løsning afhænger af den enkelte situation, men fælles er ønsket om at sikre både den nuværende og nye ejer økonomisk fremadrettet.

Generationsskifte kan være en kompliceret proces, og der er mange økonomiske, skattemæssige og – ikke mindst – personlige forhold, der skal afdækkes. Familien skal træffe en lang række vigtige beslutninger, som kan have enorme konsekvenser. Hos enp advokater har vi mange års erfaring på området og fokuserer på at finde den rigtige løsning for alle parter. Vi ved af erfaring, at det er få ting, der kan afgøre, om et generationsskifte er succesfuldt eller ej.

Vi rådgiver blandt andet om…

Selskabsform

Eventuel tilpasning af ejerstruktur og virksomhedsstruktur kan foretages som led i forberedelsen for at sikre væsentlige skattemæssige fordele ved generationsskiftet.

Finansiering

Når en virksomhed overdrages til yngre generationer, er det ofte nødvendigt at tage et kig på økonomi og finansiering. Det sikrer, at der lægges en realistisk plan, der rettidigt kan gennemføres.

Vilkår

Korrekt værdiansættelse af virksomheden, udarbejdelse af salgsprospekt og strukturering og planlægning af selve salget er afgørende for et vellykket generationsskifte.

Kontakt en af vores specialister i generationsskifte

No items found.