Den nye ferielov er en samtidighedslov, som betyder at medarbejdere kan afholde ferie lige så snart den er optjent. I modsætning til nu, hvor man venter til det følgende ferieår. Da arbejdsmarkedet ikke kan klare, at hele arbejdsstyrken afholder dobbelt ferie i ét år, er der i den nye lov indbygget regler om en overgangsordning, som betyder indefrysning af ferie, og som betyder et kort afholdelsesår af en del af den optjente ferie i 2019.

Alt dette betyder, at både virksomheder og medarbejdere skal planlægge ferieafholdelse for 2019-2020 i så god tid, at man sikrer sig, at medarbejderne kan afholde deres ferie som ønsket i 2020.

Når den nye lov er fuldt implementeret, vil den give øget fleksibilitet i forhold til afholdelse af ferie, da ferieåret bliver forlænget til 16 måneder. Den vil samtidig kræve god planlægning, hvis man plejer at holde lang ferie om vinteren.