Skal du købe en grund og bygge nyt? – Har du styr på oldtidsminder, jordbundsundersøgelser, servitutter og bygningsreglementer?

 – skrevet af advokat Bettina Erringsø, d. 17/10-17

Mange realiserer i øjeblikket deres drøm om at bygge nyt hus, og for de fleste starter et sådan projekt med køb af en byggegrund.

Der er mange forhold, der kræver særlig opmærksomhed, når man køber en byggegrund, men alligevel oplever jeg flere og flere sager, hvor købers tilgang til et grundkøb er: ”det er jo bare en grund, vi køber”, og derfor fravælger advokatbistand ifm. indgåelse af købsaftalen. I yderste konsekvens betyder det, at det ønskede byggeri slet ikke kan gennemføres. Og når grunden er købt uden advokatforbehold, kan jeg som advokat sjældent gøre den store forskel, medmindre sælger har undladt at oplyse loyalt om grundens forhold og bygbarheden af grunden.

For at undgå denne uheldige situation, bør du i forbindelse med købsaftalens indgåelse altid tage forbehold for advokatens godkendelse.

Modtager jeg en sag vedr. køb af byggegrund, undersøger jeg bl.a., om der i forbindelse med grundkøbet skal foretages museumsundersøgelser. Det lokale museum skal altid høres vedr. risikoen for at træffe på fortidsminder på grunden. Ønsker museet at undersøge grunden, skal ejeren betale for udgravningen. Dette kræver ofte både tid og penge, og har man ikke taget højde for dette ifm. købsaftalens indgåelse, ender regningen hos køber.

Jeg undersøger også de tinglyste servitutter, herunder også lokalplan og de ældre byplansvedtægter. Her er der ikke sjældent forhold, der begrænser mulighederne for at opføre drømmehuset.

I tilknytning til en grundkøbsaftale sørger de fleste for at udføre jordbundsundersøgelser og miljøundersøgelser, men det er min erfaring, at langt de færreste, kan gennemskue resultatet af disse, hvorfor entreprenøren reelt har vide rammer for at fastsætte en pris på ekstrafundering. Jeg sørger for, at du kun betaler et rimeligt beløb herfor eller at udgiften afholdes af sælger. Desuden, at du har mulighed for at komme ud af handlen, hvis beløbet overstiger et betydeligt niveau, som vi på forhånd har drøftet nærmere.

Endelig kan der være behov for at tage forbehold for at skelpæle er korrekt placeret og tilstede pr. overtagelsesdagen ligesom der i nogle tilfælde kan være usikkerhed om, hvorvidt grunden er byggemodnet korrekt og om, hvem der i givet fald betaler udgifterne hertil.

Jeg er overbevist om, at de fleste købere vil sætte pris på at have professionel tovholder med på sidelinjen, idet det kan være svært at overskue de mange vigtige faktorer ifm. grundkøbet. Udgiften til advokaten er hurtigt tjent ind og sikrer køber mod den værst tænkelige situationen – at stå med en grund, der ikke er egnet til at opføre drømmehuset på.

Når grundkøbet er gennemført, er det tillige en god ide med professionel bistand ved indgåelse af entreprisekontrakten. Jeg har 10 års erfaring i at rådgive køber ved indgåelse af købsaftaler og entrepriseaftaler. Derfor har jeg oplevet nærmest alle tænkelige situationer, hvorfor jeg er i stand til at give mine klienter en masse nyttige tips, der kan spare dem for mange tusinde kroner og ikke mindst søvnløse nætter. Kontakt mig på be@enp-advokater.dk eller 4633 7345 allerede inden underskrift på købsaftalen.