enp advokater rådgiver virksomheder med fokus på forretning
– ofte som sparringspartnere for ejerledede virksomheder.
Vores erhvervsadvokater har stor erfaring indenfor alle
juridiske fagområder, der har betydning for drift af virksomhed

Vores specialer indenfor rådgivning til virksomheder

 

Stiftelse af selskab
enp advokater rådgiver ved valg af selskabsform. Det gælder både ved opstart af en ny virksomhed, og når en bestående personlig virksomhed overføres til et selskab, eventuelt med etablering af holdingselskab.

Hvis I er flere, der skal drive virksomhed sammen, hjælper vi med de juridiske aftaler, der sikrer det bedst mulige grundlag for samarbejdet om virksomheden fremover.

 

Omstrukturering af selskab
Virksomheder udvikler og ændrer sig, så der kan opstå behov for at ændre selskabskonstruktionen. Det kan være en udvidelse af ejerkredsen, eller ved at der udstedes aktier til medarbejderne. Der kan være planer om generationsskifte eller et ønske om at håndtere risici for virksomheden.

Omdannelse, holdingselskab ved ombytning, tilførsel af aktiver, fusion og spaltning er nogle af de værktøjer, der kan tages i brug for at imødekomme behovet for omstrukturering af virksomheden.

enp-advokater finder i samarbejde med virksomheden og revisor den rigtige omstrukturering, der samtidigt er skatte – og selskabsretligt optimal.

 

Køb og salg af virksomheder
Hos enp-advokater råder vi til at planlægge et salg af en ejerledet virksomhed i op til 10 år før, salget påtænkes gennemført. Der skal være tid til, at virksomheden frem til et salg kan gøres så attraktiv som muligt for en køber og så lidt afhængig af ejerlederen som muligt.

Vores erhvervsadvokater kan rådgive om, hvordan din virksomhed bliver salgbar. Og i samarbejde med dig kan vi planlægge en finansieringsform for en køber af virksomheden, der så vidt muligt sikrer dine ønsker og behov for tiden efter salget.

Hvis du vil købe en virksomhed, er det en god idé at kontakte os, inden forhandlingerne er nået langt frem. Vi hjælper med en gennemgang af virksomhedens økonomiske og juridiske forhold (due diligence), så der er sikker grund under forhandlingerne om pris og vilkår for køb af virksomheden.

Vi bistår under forhandlingerne og sikrer, at købsaftalen juridisk er dækkende for de indgåede aftaler, og at der er taget stilling til, hvad der skal ske, hvis sælger ikke har givet korrekte eller tilstrækkelige oplysninger om virksomheden.
Kontakt enp-advokater for en drøftelse af, hvordan dit køb eller salg af virksomhed kommer sikkert i mål.

 

Generationsskifte
Et generationsskifte er et køb og et salg af en virksomhed som alle andre overdragelser. Men i praksis er der ofte mange hensyn involveret. Hos enp-advokater ved vi af erfaring, at generationsskiftet kan være vanskeligt at tage hul på.

Vi rådgiver gerne i god tid, så parterne kan fortsætte overvejelser om generationsskifte med overblik over mulighederne.

Vi har de nødvendige juridiske specialer i huset, så vi kan rådgive om både de erhvervsretlige og de familieretlige aspekter af et generationsskifte.

I beslutningsfasen bistår vi enten køber eller sælger i generationsskiftet med al relevant rådgivning omkring valg af selskabsform, vilkår og finansiering m.v.

 

Lukning af virksomheder
enp-advokater bistår med at lukke virksomheder. Det kan være tomme selskaber uden aktiviteter, eller en virksomhed der først skal stoppe aktiviteterne og sælge aktiverne. Vi rådgiver om mulighederne for at lukke virksomheden med eller uden hæftelse for eventuelle krav.

Vi har stor erfaring med at gennemføre tvangsopløsninger, der sættes i værk af det offentlige. Det sker oftest, fordi et selskab ikke indleverer årsregnskab til tiden, eller fordi selskabet står uden lovlig ledelse.

Når tvangsopløsningen er gennemført, får ejeren selskabets resterende værdi udbetalt. Hvis selskabet er insolvent, overgår det til en konkurs.

 

Samhandel og kontrakter
Det bedste udgangspunkt for en god kunderelation og et godt samarbejde er klare, skriftlige aftaler, der giver svar på de problemer, der kan opstå og forebygger konflikter.

enp-advokater bistår virksomheder med alle typer kontrakter i kundeforhold.

Vi udarbejder blandt andet virksomhedens standardaftaler med kunder, generelle salgs- og leveringsbetingelser og leverandørkontrakter, som sikrer virksomheden de ønskede vilkår i samhandlen.

Hvis virksomheden står i en aktuel tvist om en kontrakt eller en handel, har vi specialiserede proces- advokater, der kan føre sagen i retten for virksomheden. Se under retssager.

 

ANSÆTTELSER
Ansættelsesforhold er et område, hvor selv små fodfejl kan være dyre. Og hvis skaden er sket, er man som virksomhed ofte oppe mod en faglig organisation med ekspertise og store økonomiske ressourcer.

enp-advokaters specialist i ansættelsesret rådgiver både ved indgåelse af ansættelsesaftaler og med proceduren ved ændringer i ansættelsesforhold og ved afskedigelser.

Kontakt os i tide og vær sikker på, at sagen håndteres korrekt. Det koster meget mindre end at gøre det forkert.

Vi bistår også i forhandlinger, hvis der er opstået en sag. Hvis konflikten ikke kan løses uden en retslig afgørelse, fører vi sagen i retten. Se nærmere under retssager.