enp advokaters specialister i insolvens rådgiver,
når en person eller virksomhed ikke kan betale sin forfaldne gæld.

Vi bistår både kreditorer og debitorer med at opnå den bedst mulige løsning, når insolvens har juridiske konsekvenser.

 

Konkurs
Konkurs kan sættes i værk af virksomheden selv eller af en kreditor. Vi har flere erfarne kuratorer, der er skifterettens faste medhjælpere. Vores specialister håndterer behandlingen af konkursboet, så aktiver bliver solgt, og konkursboets midler bliver korrekt fordelt mellem kreditorerne.

enp-advokater kan også hjælpe virksomheden eller kreditorer med at indgive konkursbegæring og med udpegning af kurator, der skal stå for konkursbehandlingen.

Vi rådgiver gerne ved påtænkt køb af aktiver fra et konkursbo. Det er vigtigt at sikre sine rettigheder ved køb fra en falleret virksomhed, hvor der ofte kan mangle relevante oplysninger og der sælges uden ansvar.

Vi bistår endvidere kreditorer, der har penge til gode i konkursboer og påser, at kravet håndteres korrekt i konkursboet. Der er mange juridiske forhold, der har indvirkning på et kravs placering i rækkefølgen af kreditorer. Det gælder blandt andet for krav fra ansættelses- og lønforhold. Endvidere har det betydning, om der er sikkerhed for kravet, og om der er kautionister eller flere med hæftende skyldnere.

 

Tvangsauktioner
enp-advokater bistår med at gennemføre tvangsauktioner over fast ejendom for at inddrive tilgodehavender. Vi har både banker, panthavere og SKAT som kunder.

Som mindre pant- eller udlægshaver kan det forekomme uoverskueligt at skulle begære en tvangsauktion for at få sit tilgodehavende hjem.

Vi gør dog processen så enkel som muligt. Og hvis kravet bliver dækket på tvangsauktionen, vil vores honorar ofte blive dækket af køber på auktionen.

 

Gældssanering
En person der er håbløst forgældet, kan søge skifteretten om gældssanering. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at få gældssanering. Der må blandt andet ikke være ny forbrugsgæld, og man skal have afklarede indkomstforhold.

Begæring om gældssanering indgives til skifteretten på en blanket, som kan hentes på domstol.dk.

Skifteretten vurderer i første omgang, om betingelserne for gældssanering ser ud til at være opfyldt.

enp-advokater arbejder som skifterettens medhjælper. Når gældssanering er indledt af skifteretten tager vi os af det videre arbejde og sikrer, at betingelserne for gældssanering er opfyldt, og vi udarbejder forslag til gældssanering med budget for skyldneren.

 

Insolvente dødsboer
Hvis et dødsbo er insolvent, skal boet i vid udstrækning behandles på samme måde som et konkursbo.

enp-advokaters autoriserede bobestyrere er også erfarne kuratorer i konkursboer, og har derfor stor indsigt i den korrekte behandling af et insolvent dødsbo.

I øvrigt henvises til afsnittet om arv og dødsboer.

 

Rekonstruktion
Det er ikke længere muligt at gå i betalingsstandsning i skifterettens regi og på den måde få et økonomisk pusterum til at afklare, om virksomheden kan fortsætte eller må gå konkurs.

Konkursloven giver i dag mulighed for at gennemføre en rekonstruktion som kan ende med enten en tvangsakkord eller konkurs. enp-advokater bistår virksomheder med at gennemføre rekonstruktion indenfor konkurslovens rammer.

Vi kan også hjælpe virksomheder i forhandlinger med kreditorerne, uden at skifteretten er indblandet. Vi sikrer, at det gennemføres på en måde, der ikke skaber problemer for ledelsen eller virksomheden, hvis det senere alligevel ender med for eksempel en konkurs.

Den økonomisk trængte virksomhed skal selv betale for vores bistand i disse sager. Derfor er vi nødt til at opkræve et depositum, før arbejdet udføres.