enp advokater har specialister på alle juridiske områder,
der berører familien.

I dag er Danmarks befolkning meget andet end kernefamilier med far, mor og fælles børn. Derfor er der behov for planlægning og god rådgivning, så arv, økonomi og forhold omkring børn passer til familien.

Enp-advokater´s specialister i familieret rådgiver om løsninger, og vi bistår, hvis krisen opstår. Vi ved af erfaring, at juridisk afklaring er med til at skabe overskud i en ny hverdag for familien.

Ægtepagt og testamente

Lovgivningen om familie og arv er indrettet på, at vi kun gifter os én gang og har fælles børn. Og at vi er enige om at dele vores formuer lige, hvis vi bliver skilt.

For mange holder den forudsætning ikke, og så er der brug for at indgå aftaler, der passer, før det er for sent.

I en ægtepagt kan man aftale, at der ikke skal være formuefællesskab, som det følger af loven. Det kan være aktuelt, hvis der er stor forskel på, hvad parterne ejer, når de gifter sig. Eller hvis den ene ægtefælle driver en virksomhed, som det bliver svært at dele i en skilsmisse.

I et testamente kan man blandt andet bestemme, hvordan arven skal fordeles mellem dine, mine og vores børn. Et testamente kan også sikre, at den ægtefælle, der lever længst, ikke skal skaffe flere penge end nødvendigt til at betale arvinger ud. En kombination af ægtepagt og testamente er særligt velegnet til det formål.

Kontakt en specialist i familieret hos enp-advokater og få overblik over, hvad der er den bedste løsning for dig og din familie.

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende arver ikke hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen. Det kræver, at parterne opretter et testamente, hvor de indsætter hinanden som arvinger.
Hvis ugifte samlevende går fra hinanden, er der ikke særlige regler, der tager hensyn til samlivet ved deling af økonomien. Der kan derfor være brug for at indgå en aftale om, f.eks. hvordan en bolig skal deles. Vi hjælper med de aftaler, der er brug for for en tryg fremtid.

Skilsmisse og bodeling

I dag kan man blive skilt med det samme, hvis man er enige om det.

Men ofte skal man være enig om meget andet end at blive skilt. Økonomien skal deles, og der skal tages stilling til, hvor børnene skal bo, og hvordan der skal være samvær.

Oveni kommer en ny økonomisk virkelighed i forhold til bolig og budget, der skal regnes på.

Kan den ene part blive i huset, og hvordan aftaler man det indbyrdes og i forhold til banken? Skal alt deles lige? Og hvordan med pensioner? Og hvad med gælden?

Det kan give ro på at kontakte en familieadvokat, inden ansøgningen om skilsmisse sendes til Statsforvaltningen. Det giver et overblik over handlemulighederne og foreløbige svar på vigtige spørgsmål.

Vi finder herefter i fællesskab ud af, hvilken advokatbistand, der er behov for under skilsmissen og bodelingen.

Forældremyndighed, bopæl og samvær

I dag har far og mor fælles forældremyndighed, selv om de bliver skilt. Derfor skal de fortsat være enige om væsentlige beslutninger omkring børnene efter skilsmissen.

Forældrene skal også aftale, hos hvem af parterne børn skal have fast bopæl.

Statsforvaltningen yder rådgivning, men hvis der ikke opnås enighed om forældremyndighed, bopæl og samvær, afgøres sagen i sidste ende i retten.

Enp-advokaters specialister i familieret kan på baggrund af vores store erfaring med sager i Statsforvaltningen og retten rådgive om, hvordan konfliktspørgsmål om børn bedst håndteres.

Kontakt os så vi kan drøfte, om det vil være en fordel at have en advokat på sidelinjen ved indgåelse af aftaler om børnene.

Konfliktmægling ved mediation kan ofte være en rigtig god måde at få løst uoverensstemmelserne på. Vi bistår både som konfliktmæglere eller som advokat for en af parterne under en konfliktmægling.

Hvis konflikten ikke kan løses, er vi klar til at gå i retten.

Når vi fører sager i retten om børn, forsøger vi altid at hjælpe med at holde konfliktniveauet nede. De to parter i sagen er jo som regel de to vigtigste personer i barnets liv – og vil være det i mange år efter at sagen er afgjort.