Når det drejer sig om arv, skal der tages beslutninger i tide.
Og når arven falder, er der brug for overblik og klare aftaler,
når arven skal gøres op og fordeles.

Enp advokaters specialister rådgiver på alle områder, der vedrører arv. Vi bistår med testamenter, og når der gives gaver og arveforskud. Vi hjælper arvinger med at beslutte, hvordan et dødsbo skal behandles, og vi bistår både private og skifteretten med en korrekt behandling af dødsboer.

 

Testamente
I et testamente kan der foretages store ændringer i fordelingen af arv i forhold til, hvad der gælder, hvis man ikke har skrevet testamente.

Ægtefæller og ugifte samlevende kan i et testamente sikre hinanden bedst muligt til en økonomisk fremtid uden den anden. Hvis I overvejer en særlig fordeling af arv mellem børn og børnebørn, giver det ro på at få talt sagen igennem med en rådgiver og sat ord på beslutningen.

Når der ikke er en ægtefælle eller børn, er det nødvendigt at skrive testamente for at sikre, at arven går til de personer eller formål, der står én nærmest.

Hos enp-advokater rådgiver vi om at skrive testamente i alle livssituationer. Ofte er den bedste løsning enkel og ikke særlig dyr at gennemføre. Der er ingen grund til at risikere, at det ikke bliver gjort i tide.

 

Gaver og arveforskud
Der kan spares mange penge i boafgifter ved at giver gaver eller arveforskud til børn eller børnebørn. Det giver mulighed for at overdrage f.eks. fast ejendom eller andre aktiver til arvingerne på et tidspunkt, der passer godt ind i familiens liv.

Kontakt enp-advokater og fortæl, hvad I har i tankerne. Vi rådgiver om, hvad der er mest gunstigt skatte- og afgiftsmæssigt, og sørge for, at beslutningerne bliver gennemført korrekt.

 

Fuldmagter og værgemål
Når det bliver nødvendigt at tage over og træffe beslutninger for ens kære på grund af alder eller sygdom, vil vi som regel helst gøre det så lempeligt som muligt.

Enp- advokaters specialister rådgiver om, hvad der er nødvendigt i Jeres konkrete situation. Måske rækker det med en fuldmagt, eller måske skal der et værgemål til. Det kan gøres på forskellige måder, der ikke er mere indgribende end nødvendigt.

 

Dødsboer hvor der er en ægtefælle

Når afdøde ikke efterlader sig værdier for mere end godt 40.000 kr., kan dødsboet overtages af den, der står for begravelsen. Det kan både være en ægtefælle eller en anden person. Man kommer ikke til at hæfte for afdødes gæld, hvis skifteretten udlægger boet på den måde.

Hvis afdøde og ægtefællens formue tilsammen ikke er på over 730.000 kr., kan ægtefællen som regel overtage hele formuen efter afdøde og frit disponere over den. Der skal således ikke udbetales arv til børnene.

Når den fælles formue er større end 730.000 kr., kan ægtefællen vælge at sidde i uskiftet bo med fælles børn. Børnene arver først, når længstlevende falder væk eller vælger at skifte. Hvis afdøde har børn fra tidligere forhold, skal de give tilladelse til uskiftet bo. Uskiftet bo er en enkel løsning, men det er ikke altid det rigtige valg.

Enp-advokater rådgiver den efterlevende ægtefælle og afklarer, om det er en mulig og god løsning at sidde i uskiftet bo, og vi udarbejder formueopgørelsen til skifteretten. Når der er en fast ejendom hjælper vi med kontakt til bank og kreditforening og sørger for, at det bliver tinglyst, at ægtefællen nu er eneejer af ejendommen.

Hvis ægtefællen ønsker det, eller hvis afdødes børn fra tidligere forhold bestemmer det, skal boet skiftes, jfr. nedenfor under privat skifte og skifte ved bobestyrer.

 

Privat skifte af dødsbo
I et privat skifte er det arvingerne selv, der ordner dødsboet og skal sørge for, at aktiverne bliver solgt, at gæld og boafgifter bliver betalt, og at arven fordeles korrekt mellem arvingerne. Boet skal gøres op senest 1 år efter dødsfaldet.

Enp-advokaters specialister i dødsboer hjælpe med privat skifte, når arvingerne er enige om at skifte boet privat, men ikke ønsker at stå med hele ansvaret og al arbejdet selv.

Udgiften til advokat kan trækkes fra i boets udgifter, inden boafgiften beregnes og arven fordeles. Det er derfor ofte et ret beskedent beløb hver arving skal betale for sikkerheden ved, at en advokat styrer sagen.

 

Bobestyrerbo
Hvis arvingerne ikke kan blive enige om at skifte privat, udleverer skifteretten boet til en bobestyrer. Afdøde kan også bestemme i et testamente, at boet skal behandles af en bobestyrer.

Bobestyreren udfører stort set de samme opgaver som advokaten i et privat skifte, men har mulighed for at afgøre spørgsmål som arvingerne ikke er enige om.

Hos enp-advokater er Bjarne Skov autoriseret af skifteretten til at være bobestyrere. Marianne Wittenkamp er bobestyrer, når hun vælges til det af arvingerne eller af arvelader i et testamente.