Familieretshuset vil være i lighed med tidligere i statsforvaltningen være første indgang til alle familieretlige sager. I Familieretshuset vil sagerne blive screenet i forhold til konfliktniveau og inddeles i ukomplicerede sager, komplicerede sager og meget komplicerede sager med højt konfliktniveau. Sagerne kaldes grønne, gule og røde sager.

De sager, som ikke kan afgøres i Familieretshuset, enten p.g.a. deres art eller konfliktniveau, sendes til behandling og evt. afgørelse i Familieretten, som fremover kan behandle hele sagen, herunder også samvær.

I Familieretshuset oprettes en børneenhed, så der sættes mere fokus på børnene og deres mulighed for støtte f.eks. ved en bisidder eller ved deltagelse i børnegrupper.

Når ægtefæller med mindreårige børn ansøger om skilsmisse, bliver de fremover pålagt at deltage i et obligatorisk samarbejdsforløb, så mange udfordringer forhåbentligt kan tages i opløbet. Herud over vil man blive pålagt en refleksionsperiode på 3 måneder, før man kan få bevilliget en skilsmisse.

Fra i dag bliver det som udgangspunkt ikke længere muligt i de første 3 måneder efter samlivsophævelse at indlede en sag om bopæl for børnene. Herefter kan man aftale ”delt bopæl” for børnene, hvis man er enige om det. Hverken Familieretshuset eller Familieretten kan træffe afgørelse om delt bopæl. Der følger forskellige konsekvenser med delt bopæl, så det forventes kun at blive de forældre, som kan tale sammen og opnå enighed om alt om børnene, der vil benytte sig af delt bopæl.

Endelig vil der også blive mulighed for at dele ydelserne fra det offentlige, hvis man har en ligedeling af samværet.

Der er mange nye tiltag, og står du foran en skilsmisse eller ændring af bopæl og samvær, kan du søge rådgivning hos os. Kontakt advokat Marianne Wittenkamp på tlf. 46354017 eller pr. mail mw@enp-advokater.dk