Nyheder

>Nyheder

Det nye familieretlige system træder i kraft, og Familieretshuset åbner.

2019-04-01T11:08:25+02:00

Familieretshuset vil være i lighed med tidligere i statsforvaltningen være første indgang til alle familieretlige sager. I Familieretshuset vil sagerne blive screenet i forhold til konfliktniveau og inddeles i ukomplicerede sager, komplicerede sager og meget komplicerede sager med højt konfliktniveau. Sagerne kaldes grønne, gule og røde sager. De sager, som ikke kan afgøres i Familieretshuset, enten [...]

Det nye familieretlige system træder i kraft, og Familieretshuset åbner.2019-04-01T11:08:25+02:00

Ny ferielov

2019-01-18T11:23:57+02:00

Den nye ferielov er en samtidighedslov, som betyder at medarbejdere kan afholde ferie lige så snart den er optjent. I modsætning til nu, hvor man venter til det følgende ferieår. Da arbejdsmarkedet ikke kan klare, at hele arbejdsstyrken afholder dobbelt ferie i ét år, er der i den nye lov indbygget regler om en overgangsordning, som [...]

Ny ferielov2019-01-18T11:23:57+02:00

Ændringer indenfor selskabsretten

2018-08-03T13:45:18+02:00

Kapitalkrav Kapitalkravet i aktieselskaber er nu sat ned til 400.000 kr. Det betyder at nye selskaber er billigere at stifte og at eksisterende selskaber kan sætte kapitalen ned og få pengene ud. Man skal selv sagt tænke sig om, da kapitalen kan være nødvendig af andre grunde. Registrering af reelle ejere Reelle ejere skal allerede i [...]

Ændringer indenfor selskabsretten2018-08-03T13:45:18+02:00

Tvungen lån til ejendomsskat

2018-06-09T15:35:15+02:00

Du er måske en af de boligejere, der har fået brev fra kommunen om, at du skylder dem penge i form af ejendomsskat. Men i brevet står også, at du ikke kan få lov til at betale pengene med det samme. En politisk aftale fra marts 2017 indfører et nyt boligskattesystem, der træder i kraft i [...]

Tvungen lån til ejendomsskat2018-06-09T15:35:15+02:00

Fremtidsfuldmagter

2019-07-16T17:41:11+02:00

Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, man opretter med henblik på det tidspunkt, hvor man måtte blive ude af stand til at varetage sine egne interesser. Ved en fremtidsfuldmagt har man på forhånd valgt, hvem man ønsker skal være ens repræsentant, og det er noteret i et [...]

Fremtidsfuldmagter2019-07-16T17:41:11+02:00

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold træder i kraft den 1/1-2018.

2017-12-20T21:40:21+02:00

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold – i relation til køb af fast ejendom. Skal du til at købe fast ejendom, skal du være særligt opmærksom på nye regler i lov om ægtefællers økonomiske forhold, som træder i kraft den 1. januar 2018. Pr. 1. januar 2018 træder den ny lov om ægtefællers økonomiske forhold i [...]

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold træder i kraft den 1/1-2018.2017-12-20T21:40:21+02:00

Enp-advokater flytter til nye lokaler

2017-11-01T20:09:12+02:00

Kontoret flytter pr. 1/11-17 til nye lokaler beliggende Elisagårdsvej 5, 3. al, 4000 Roskilde. Kontoret er i den forbindelse lukket fra den 31/10-17 kl. 12 til og med torsdag den 2/11-17. Emailadresser og telefonnumre er uændrede. Vi glæder os til at byde velkommen på Elisagårdsvej (ved siden af Ro's Torv).

Enp-advokater flytter til nye lokaler2017-11-01T20:09:12+02:00

Køb af byggegrund

2017-10-17T12:33:17+02:00

Skal du købe en grund og bygge nyt? - Har du styr på oldtidsminder, jordbundsundersøgelser, servitutter og bygningsreglementer?  - skrevet af advokat Bettina Erringsø, d. 17/10-17 Mange realiserer i øjeblikket deres drøm om at bygge nyt hus, og for de fleste starter et sådan projekt med køb af en byggegrund. Der er mange forhold, der kræver særlig opmærksomhed, når [...]

Køb af byggegrund2017-10-17T12:33:17+02:00