enp advokater har rødder 100 år tilbage,
men vi er fortsat et moderne kontor.

VÆRDIGRUNDLAG OG HISTORIE
enp advokater dækker de fleste juridiske områder, og vores advokater yder en helstøbt rådgivning både til erhvervslivet og til en stor kreds af private kunder. I alt er vi 21 personer beskæftiget i firmaet, heraf 8 advokater og 13 sekretærer/sagsbehandlere.
Firmaet ejes af advokaterne Jørgen Lindélius, Bjarne Skov, Peter Skrøder Jakobsen, Thomas Fogt, Marianne Wittenkamp, Kirstine Rechnagel og Mikael Erntoft Krüger.

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING
Det er vores målsætning, at være lokalområdet foretrukne juridiske rådgivere. Derfor er det helt afgørende for os, at vores ydelser er af høj kvalitet, kommer til rette tid og lever op til klienternes forventninger.

Selvom enp advokater favner bredt, er der fagområder, vi har valgt fra, således at vi kan specialisere os inden for andre. Vores specialer er rådgivning af private og erhvervsrådgivning.

Vi har altid mindst to advokater med samme speciale. Det giver mulighed for intern sparring og vidensdeling og er med til at sikre kvali- teten i vores arbejde. Alle vores advokater deltager løbende i efteruddannelse, men det er den erfaring, vi opnår ved at arbejde med sager inden for vores specialer, der gør, at vi kan levere en rådgivning, der skaber værdi for vore klienter, lokalsamfundet og firmaet.
Vi er som advokater underlagt de advokatetiske regler og vi er 100% uafhængige og uvildige ift. private og offentlige interesser.

HISTORIE
enp advokater er produktet af en fusion pr. 1. juli 2016 mellem advokat firmaet Susanne Ravn, Roar Advokater I/S og advokat firmaet Edvard Nielsen & Partnere I/S. De sidstnævnte firmaer går tilbage til henholdsvis 1902 og 1954 og har været drevet af nogen af Roskildes store og anerkendte advokater. Også Advokat firmaet Susanne Ravn var funderet i Roskilde. Så når vi siger, at firmaet er lokalt forankret, er det faktisk rigtigt, og vi vil gerne stå ved, at vi er et firma med gamle rødder i nye tider. Pr. 1. juli 2017 har advokat Susanne Ravn valgt at fortsætte for sig selv.

Ejendommen i Allehelgensgade 19, hvor firmaet har til huse, blev opført i 1885 som en æresbolig for murerlaugets daværende oldermand, murermester Schledermann. Huset er smukt ornamenteret med keramiske fliser udført af Thorvald Bindesbøll, der bl.a. har udsmykket Thorvaldsens museum. I 1929 blev huset solgt til Carl Hansen, der drev Tuborg-depot i genboejendommen. Bag beboelsen opførte Carl Hansen en depotbygning, der i dag er sammenbygget med det gamle forhus og omdannet til en del af advokatkontoret. I 2006 blev loftsetagen i forhuset tilsvarende ombygget og indrettet til advokatvirksomheden.