Dette website anvender cookies til følgende forma?l:

  • Teknisk funktionalitet, sa? vi kan huske dine præferencer.
  • Sikre bedst mulig brugeroplevelse ved bestilling af vores vare og ydelser
  • Trafikma?ling, sa? vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan
    dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder.

OVERSIGT:
1.0 Ejeroplysninger
2.0 Hvad er cookies?
2.1 Sa? lang tid opbevares cookies
2.2 Sa?dan sletter du cookies
2.3 Sa?dan undga?r du cookies
2.4 Hvad cookies bruges til pa? vores website 2.5 Google Analytics (tra kma?ling)
3.0 Brug af personoplysninger
3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
3.2 Beskyttelse af personoplysninger

1.0 EJEROPLYSNINGER
Dette website udbydes af:
enp advokater I/S
Elisagårdsvej 5, 3. sal
4000 Roskilde
Telefon: + 45 4636 2244 / +45 4635 4017
E-mail: reception@enp-advokater.dk

2.0 COOKIES
Dette website anvender cookies i henhold til ovensta?ende forma?l. En cookie er en lille tekst l, der lagres i din browser og for at kunne gen- kende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 SA? LANG TID OPBEVARES COOKIES
Cookies sletter sig selv efter et vist antal ma?neder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 SA?DAN SLETTER DU COOKIES
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 SA?DAN UNDGA?R JEG COOKIES?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 HVAD COOKIES BRUGES TIL PA? VORES WEBSITE
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere og deres færden pa? hjemmesiden. Desuden indsamles oplysninger om brow- ser version, skærmopløsning, geogra m.m. pa? vores brugere for at tilpasse og optimere hjemmesiden og dens indhold herefter.

2.5 GOOGLE ANALYTICS (TRAFIKMA?LING)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at ma?le tra kken pa? websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3.0 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysnin- ger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at fa? større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine inte- resser og hobbyer.

3.1 KONTAKT VEDR. PERSONOPLYSNINGER
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos enp advokater I/S, skal du rette henvendelse pa? reception@enp-advo- kater.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at fa? indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger pa? com- putere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger ha?ndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvin- ger sig adgang til oplysninger, na?r data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver sa?ledes dine personlige oplysninger pa? eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterha?nden som det forma?l, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 ma?neder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for ”sidst opdateret” nederst pa? siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse pa? vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at fa? oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Sa?fremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan ogsa? til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ovensta?ende tekst er opbygget pa? grundlag af minecookies.org’s vejledning.